071-7114646 hallo@admitter.nl

Privacy – en cookie statement

Dit is de privacy- en cookie verklaring van Admitter Nederland B.V. (later: ‘Admitter’, ‘Wij’ of ‘We’ ), gevestigd aan Langebrug 10a in Leiden. Admitter is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke worden beschreven in deze privacyverklaring.

Admitter onderschrijft het belang van de privacy van (persoons)gegevens en behandelt het daarbij behorende proces met grote zorgvuldigheid. In deze privacyverklaring lichten we toe hoe we met deze gegevens omgaan. Admitter confirmeert zich aan de uitgangspunten aangaande persoonsgegevens beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679), hierna AVG genoemd. Als je hierover vragen hebt dan kun je ons een email sturen naar hallo@admitter.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

We verwerken je persoonsgegevens indien je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een kort overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, gegroepeerd naar type informatie. De informatie, die door Admitter wordt verwerkt:

Persoonsgegevens

  • Demografische persoonsgegevens (o.a. emailadres, geslacht, naam etc.)
  • Zakelijke bedrijfsgegevens (o.a. bedrijfsnaam, adresgegevens, branche etc.)
  • Locatie/apparaat gegevens (o.a. IP-adres, locatie, fingerprints, cookies etc.)

Meer specifiek betreffen het velden als:

Emailadres, Geslacht, Voornaam, Achternaam, Geboortedatum, Functie, Adresgegevens
Bedrijfsnaam, Domeinnaam, Adresgegevens, Telefoon, Bedrijfsgrootte, Branche
IP-adressen, Locatiegegevens, Fingerprints, Cookies

Tevens worden gegevens opgeslagen die te maken hebben met de diensten betreffende email marketing. Dit betreft het registreren naar welke emailadressen emails verstuurd worden (sents), welke emails geopend worden (opens) en wie er op welke links geklikt heeft (clicks).

Bewaartermijn

Volgens de AVG mogen persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en deze bewaartermijn kan verschillen en is afhankelijk van de aard van de gegevens. Open – en clickgedrag vanuit de email marketing software verkregen worden korter bewaard dan het basisprofiel met naam en emailadresgegevens. Heb je hier vragen over dan kun je contact opnemen via email: hallo@admitter.nl.

De rechtsgrond van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd (marketing) belang. Wij helpen uitgevers om inkomsten te realiseren uit hun databaseprofielen via de uitvoer van email advertentie campagnes en verwerken de persoonsgegevens om deze opdracht uit te voeren.

Wij gebruiken de persoonsgegevens om zo relevant mogelijk te kunnen selecteren en hier ons aanbod op aan te passen. We versturen alleen partnermails indien hiervoor toestemming is gegeven. Deze toestemming is doorgaans gegeven bij één van onze partners (uitgevers en websites met wie we samenwerken).

Als je de toestemming wilt intrekken dan is dat altijd mogelijk via een (afmeld)link onderin iedere email die je ontvangt.

Heb je vragen dan kun je contact opnemen via email: hallo@admitter.nl.

De doelen van de verwerking van de persoonsgegevens

We verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Om nieuwsbrieven te verzenden waarvoor je je hebt aangemeld. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.
  • Om partnermails (commerciële emails) te kunnen verzenden waarvoor je toestemming hebt gegeven. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.
  • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.
  • Om je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de verzonden email.

Toestemming en delen van gegevens (met derden)

In de samenwerking die wij hebben met uitgevers verstuurt Admitter de partnermails en verwerken de reacties hierop. Als je je uitschrijft voor het ontvangen van partnermails zorgen wij ervoor dat dit verwerkt wordt.

We delen jouw persoonsgegevens met lijsteigenaren en derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om het proces aangaande de (persoons)gegevens goed te bewaken en hiermee de vertrouwelijkheid en veiligheid te borgen.

Geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Admitter verwerkt geen bijzondere en gevoelige persoonsgegevens waar het zaken betreft over afkomst of overtuiging maar ook geen bank – of rekeninggegevens. Ook worden er geen gegevens verwerkt op basis van automatische besluitvorming (algoritmes) welke nadelige effecten kunnen hebben op (individuele) personen.

Cookies en meetpixels en andere technieken

Een cookie is een tekstbestandje dat bij het een bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Admitter maakt gebruik van een aantal cookies.

Admitter gebruikt op de websites die zij beheert cookies die het aantal bezoekers meet en het bezoekgedrag op geanonimiseerde manier kan bekijken. In de partnermail die er worden verstuurd kunnen er click trackers (URL’s/links) en meetpixels worden gebruikt waarmee adverteerders in de partnermails zelf het aantal clicks kunnen meten en waarmee het aantal geopende emails kunnen meten. Met deze click trackers en meetpixels worden geen privacygevoelige gegevens meegeleverd.

Er worden ook cookies geplaatst met een marketingdoel. Deze cookies houden jouw surfgedrag bij. Ook cookies uit geïntegreerde content (‘embedded content’) afkomstig van social media en websites als bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn en Pinterest vallen hieronder.

Je kunt je eenvoudig afmelden voor cookies van alle websites door je browser jouw instellingen zo in te stellen dat de browser geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je de cookies in je browser uitzet, kan het zijn dat je niet meer van alle functionaliteiten gebruik kunt maken en dat niet alles meer goed getoond wordt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als individu heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/ of te verwijderen. Hiermee kun je inzien hoe je geregistreerd staat en welke gegevens er van jou beschikbaar zijn. Je hebt het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben naar jou toe te sturen via een door jou opgegeven emailadres.

Je kunt een verzoek tot inzage in jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@admitter.nl.

Bij het sturen van dit verzoek vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, dit om er zeker van te zijn dat de aanvraag correct is en gedaan door jou als enige rechthebbende. Maak in de kopie van je pasfoto de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of in ieder geval onleesbaar om misbruik hiervan te voorkomen en jouw privacy te beschermen. Wij reageren uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek, of indien mogelijk sneller.

Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens

Wij willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je kunt dit doen via de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen in de privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft als uitgangspunt dat het bedoeld is voor de lange termijn. Het kan wel zijn dat er aspecten gewijzigd worden welke dan op deze pagina gepubliceerd worden. We adviseren je om deze pagina af en toe te bekijken. Als er grote wijzigingen plaatsvinden dan zullen we ervoor zorgen dat dit op een duidelijke manier gecommuniceerd wordt.

Contact

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen hebt dan kun je contact met ons opnemen via een email naar hallo@admitter.nl of via telefoon 071 – 711 46 46.

Huidige versie:  mei 2018

Pin It on Pinterest

Share This