Verschillende opt in niveau’s

toestemming

Alles draait om relevantie en toestemming!

“De toestemming moet een vrije, specifieke en op informatie berustende wilsuiting zijn, waarbij de betrokkene aanvaardt dat zijn persoonsgegevens worden verwerkt.” (art. 1 Wbp)

In de huidige maatschappij is email niet meer weg te denken als manier waarop we met elkaar communiceren. Voor velen van ons is het ondenkbaar om zonder te moeten. Niet alleen is de laatste jaren de hoeveelheid email die wij versturen toegenomen, ook het aantal emailadressen, de variaties in opmaak en ook de hoeveelheid ongevraagde emails (SPAM) is sterk toegenomen. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat meer dan 85% van al het emailverkeer wereldwijd als SPAM gezien wordt.
Daarentegen zien we ook dat email als drager voor commerciele boodschappen geaccepteerd wordt (mits geen SPAM), en dat email een uiterst effectieve manier kan zijn om te communiceren. De mitsen die hier genoemd worden hebben alles te maken met toestemming. En wel toestemming om iemand een email te mogen sturen. Dit is tegenwoordig bij wet (*) geregeld, en vertegenwoordigd precies wat wij met z’n allen graag willen; alleen sturen als ik heb aangegeven dat je het mij mag sturen.

Vandaar Admitter. Het is afgeleid van het Latijnsewoord admitere en de vertaling van dit woord is het geven van toestemming of het geven van toegang. En dat is dan ook precies wat we doen; we verzenden boodschappen per email naar mensen die toestemming hebben gegeven.

Er zijn grofweg 3 manieren waarop iemand toestemming kan geven voor het toesturen van email:

Double Opt-in – er zijn 2 acties vereist van de bezoekers; eerst een checkbox aanvinken, daarna het klikken op een link in een bevestigingsemail waarna het registratieproces afgerond is.
Confirmed Opt-in – de bezoeker moet eerst een checkbox aanvinken, waarna er een bevestigingsemail wordt verstuurd.  Hierop hoeft de bezoeker geen handeling meer te verrichten.
Single Opt-in – de bezoeker moet de checkbox aanvinken, waarna de registratie voltooid is. Er wordt geen bevestigingsemail verstuurd.

Wat niet mag is:

Opt-out – Tijdens het registratieproces zijn de aanvinkboxes al ‘geactiveerd’, de bezoeker moet zelf deze uitvinken.
SPAM – Er wordt totaal geen toestemming gevraagd om bezoekers email te mogen sturen. SPAM is ook een afkorting van Sending People Annoying Messages

DDMA Privacy WaarborgAdmitter is tegen SPAM en daarom werkt Admitter alleen samen met uitgevers en lijsteigenaren, die toestemming van haar gebruikers om haar email te mogen sturen. Hierbij volgt Admitter de richtlijnen van de Dutch Dialogue Marketing Association (DDMA)Bekijk hier de inschrijving van Admitter bij de DDMA DDMA.

Admitter is aangesloten bij de DDMA en is geregistreerd als bedrijf die gerechtigd is om het Privacy Waarborg logo te gebruiken omdat er voldaan is aan de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens. Lees hier meer over het Privacy Waarborg.

* voor het gebruik van deze email adressen is toestemming een vereiste volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is het uitvloeisel van artikel 28 van de Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG.