Hier vind je een overzicht van de meest gestelde vragen aan ons over onze activiteiten en over email marketing zoals wij het in de praktijk brengen.

Wat is email marketing?
En wat is Permission based email marketing?
Dus geen spam?
Wat is opt-in en opt-out?
Double opt-in? Confirmed opt-in?
Email is toch dood?
En waarom is email dan beter dan al die andere communicatiemiddelen waaruit ik kan kiezen?
Hoeveel adressen heeft Admitter?
Doelgroepen? Targeting? Selectiecriteria?
Kan ik bij Admitter uitsluitend voor zakelijke campagnes terecht?
Hoe levert Admitter de in te zetten email adressen bij mij af?
Wie verstuurt de mailing?
Wat bedoelt Admitter met email campagnes?
Wat zijn de kosten van een email campagne?
Wat is de minimum afname die Admitter hanteert?
Wat komt er in mijn email uiting te staan?
Wanneer wordt mijn email campagne verstuurd?
Hoe weet ik of mijn campagne bij Admitter succesvol wordt/was?
Ok, ik ben zover, wat heeft Admitter van mij nodig om een email campagne op te zetten?

Wat is email marketing?

Het per email onder de aandacht brengen van producten en diensten bij relevante doelgroepen.

Terug naar overzicht

En wat is Permission based email marketing?

Het uitsluitend gebruik maken van adressen van ontvangers die expliciet toestemming hebben gegeven voor het gebruiken van hun email adres voor relevante commerciële boodschappen.

Terug naar overzicht

Dus geen spam?

Spam wordt gedefinieerd als unsolicited bulk email, oftewel: email die ongevraagd (unsolicited) en in grote hoeveelheden (bulk) wordt verzonden. Dit is wettelijk verboden in Nederland. Admitter houdt zich volledig aan alle wettelijke bepalingen, zet alleen opt-in adressen in, en zal zich nooit met spampraktijken inlaten.

Terug naar overzicht

Wat is opt-in en opt-out?

Met opt-in wordt bedoeld dat iemand die zich registreert op een website of zich aanmeldt voor een nieuwsbrief, vooraf en actief toestemming aan de uitgever of nieuwsbriefverzender geeft voor het gebruik van zijn of haar email adres voor commerciële boodschappen. Admitter maakt uitsluitend gebruik van opt-in adressen.

Opt-out is de mogelijkheid die ontvangers geboden wordt om zich bij aanmelden uit te schrijven of af te melden voor aanvullende (commerciële) activiteiten van een website of nieuwsbrief. Sinds 2009 is een opt-out structuur wettelijk niet meer voldoende om als toestemming voor het verzenden van commerciële mailings te worden gezien.

Terug naar overzicht

Double opt-in? Confirmed opt-in?

Beide termen worden gebruikt voor het proces waarbij iemand die zich op een website heeft geregistreerd een mail ontvangt waarin hij of zij wordt gevraagd te bevestigen dat hij of zich heeft geregistreerd. De registratie, en dus de opt-in, wordt pas actief na deze herbevestiging.

Terug naar overzicht

Email is toch dood?

Dat u hier bent geeft al aan dat u dat zelf eigenlijk niet gelooft. Daarnaast verwijzen we graag naar het grote aantal adverteerders dat continue gebruik maakt van de diensten van Admitter, en dus van emailcampagnes om hun marketing- en communicatiedoelstellingen te verwezenlijken.
En uiteraard zijn er tientallen onderzoeken die voortdurend aantonen dat email niet alleen springlevend is, maar zeker in zakelijk verkeer alleen maar aan belang en impact toeneemt.

Terug naar overzicht

En waarom is email dan beter dan al die andere communicatiemiddelen waaruit ik kan kiezen?

Wij geloven in email marketing. Wij weten uit ervaring dat email marketing werkt. Onze vele klanten weten dat email marketing werkt.
Toch zult u van ons nooit horen dat email marketing de enige weg is en dat u al die andere mogelijkheden maar moet vergeten.
Bij Admitter werken ervaren mensen die begrijpen dat marketing en communicatie een complex verhaal is. Wij proberen dan ook met u mee te denken vanuit uw volledige marketing- en communicatiedoelstelling en te bekijken hoe email marketing kan bijdragen aan die doelstelling. Uiteraard vertellen we u over de unieke elementen die email marketing tot een zeer geschikt communicatiemedium maken, want die zijn er zeker.
Tegelijkertijd zijn we reëel en realistisch en zullen altijd meedenken over de meest optimale manier waarop u uw doelstelling kunt realiseren, ook als dat heel soms betekent dat een ander medium op dit moment misschien geschikter is.

Terug naar overzicht

Hoeveel adressen heeft Admitter?

Admitter heeft zelf geen adressen of adresbestanden. Admitter werkt uitsluitend voor gerenommeerde uitgevers en vakpublicaties die de exploitatie van hun opt-in adresbestanden hebben uitbesteed aan Admitter. In totaal kan Admitter toegang bieden tot meer dan 1 miljoen zakelijke adressen in Nederland.

Terug naar overzicht

Doelgroepen? Targeting? Selectiecriteria?

Admitter biedt uitsluitend toegang tot kwalitatief hoogwaardige zakelijke adresbestanden. De adressen komen bij meer dan honderd vakpublicaties vandaan. Voor generieke zakelijke campagnes kunnen dan ook eigenlijk alle adressen worden ingezet. Maar de feitelijke kracht van email marketing zit in de mogelijkheden die er zijn om uitsluitend de voor u relevante doelgroep te benaderen. De standaard selectiemogelijkheden die Admitter hanteert zijn bedrijfsgrootte, functie en branche. U kunt bijvoorbeeld uw campagne uitsluitend onder ogen brengen van financieel managers bij bedrijven met meer dan 20 medewerkers in de transport- en bouwsector, of bij HR-managers in de IT. Zo zijn er tientallen selectievariabelen die we kunnen toepassen om exact uw doelgroep te vinden.

Terug naar overzicht

Kan ik bij Admitter uitsluitend voor zakelijke campagnes terecht?

Eén van de basisprincipes die Admitter hanteert is dat de boodschap in de mail relevant moet zijn voor de ontvanger. Aangezien wij enkel zakelijke titels in ons portfolio hebben ligt het dan ook voor de hand om alleen zakelijke en beroepsgerelateerde campagnes op de doelgroepen van Admitter te richten.

Dat wil niet zeggen dat consumentencampagnes via Admitter onmogelijk zijn. Ten slotte zijn de professionals in onze databases ook gewoon mensen. Ze rijden auto, ze gaan op reis, ze hebben een huis, ze hebben verzekeringen etc. Dus ook voor consumentencampagnes kunt u altijd bij Admitter informeren wat de mogelijkheden zijn. Wel behouden wij en onze bestandseigenaren ons het recht voor om te bepalen of een campagne wel of niet geschikt is.

Terug naar overzicht

Hoe levert Admitter de in te zetten emailadressen bij mij af?

Dat doen we niet. Op basis van de telecomwet, privacywetgeving en DDMA brancheafspraken is het uitdrukkelijk verboden om persoonlijke data zonder toestemming van de eigenaar aan derden over te dragen. Admitter houdt zich aan al deze bepalingen en zal dan ook nooit emailadressen of andere (rechts)persoonsgegevens rechtstreeks beschikbaar stellen aan derden.

Terug naar overzicht

Wie verstuurt de mailing?

Admitter is een full service bureau en wij zorgen ervoor dat de mailing wordt verzonden en bij de juiste adressen terecht komt.
De ontvanger krijgt de mail echter uit naam van de publicatie waar hij of zij zich heeft geregistreerd. Iemand die zich bijvoorbeeld bij MT.nl heeft ingeschreven ontvangt dan ook de mail uit naam van MT.nl. Dat is niet alleen belangrijk vanuit permissieoogpunt. Dit draagt ook bij aan de ‘waarde’ van de boodschap. De ontvanger krijgt namelijk informatie van een publicatie die relevant en betrouwbaar is. Dat draagt bij aan de aandacht voor de boodschap zelf.

Terug naar overzicht

Wat bedoelt Admitter met email campagnes?

Het is natuurlijk mogelijk om een enkelvoudige email verzending te doen richting de doelgroep. Op
basis van ervaring echter is Admitter groot voorstander van een meer strategische aanpak om de
resultaten van email campagnes te optimaliseren – email strategieën.
Deze strategieën bestaan uit logische vervolgstappen na een eerste mail verzending gebaseerd op
het feitelijke media consumptiegedrag van de ontvangers. Wij registreren op individueel email adres niveau of een ontvanger een mail heeft geopend, of niet, en vervolgens heeft geclicked, of niet. Feitelijk zijn dit funnel technieken die we met grote regelmaat voor onze klanten gebruiken.

Terug naar overzicht

Wat zijn de kosten van een email campagne?

De tarieven zijn in grote lijnen gebaseerd op drie variabele factoren: de gewenste doelgroep, het aantal adressen dat wordt ingezet, en de opzet van de campagne. Daarnaast zijn er nog aanvullende ingrediënten die van invloed zijn op het tarief, bijvoorbeeld het aantal selectiecriteria dat u toepast, personalisatie, en ontdubbeling. Dit biedt grote flexibiliteit in het uiteindelijke kostenplaatje. Oftewel de mogelijkheden worden meer bepaald door uw budget dan door onze kostenstructuur.

Terug naar overzicht

Wat is de minimum afname die Admitter hanteert?

Formeel kent Admitter geen minimum afname. Soms is een doelgroep zo specifiek, getarget en exclusief dat er slechts een klein aantal adressen voldoet aan de criteria. Toch kan het ook dan zinvol zijn om een email campagne uit te voeren. We zullen echter altijd op realistische wijze met u kijken of ook op de door u gewenste doelgroep een rendabele campagne kan worden gevoerd.

Terug naar overzicht

Wat komt er in mijn email uiting te staan?

Op een tweetal disclaimers na uitsluitend uw (zakelijke) boodschap. Dit betekent 100% aandacht en focus van de ontvanger op hetgeen u te bieden heeft. Waaruit die boodschap bestaat, bepaalt u vrijwel helemaal zelf. In principe is de opmaak van de email volledig vrij. Er zit geen limiet aan de hoeveelheid tekst, afbeeldingen en html-elementen die u in de email kunt plaatsen.
Uiteraard is er wel een aantal ‘best practices’ die helpen bij het creëren van een aantrekkelijk en succesvolle campagne. Admitter heeft in de afgelopen jaren een enorm aantal campagnes uitgevoerd en kan op basis daarvan adviezen geven om tot de meest optimale campagne en campagnevorm te komen.

Terug naar overzicht

Wanneer wordt mijn email campagne verstuurd?

Dat bepaalt u in principe zelf. Email is een zeer flexibel medium, en Admitter is een zeer flexibel bedrijf. Feitelijk kunnen wij uw email campagne op elk moment van de dag, en elke dag van de week van start laten gaan, 365 dagen per jaar. Theoretisch is het dan ook mogelijk om binnen 24 uur een emailcampagne van start tot finish op te zetten en uit te voeren.
Wel zijn we afhankelijk van de beschikbaarheid van de gewenste email adressen. Admitter houdt zich aan de brancheafspraak dat elk email adres slechts één keer per twee weken kan worden ingezet. We adviseren dan ook tijdig naar beschikbaarheid van adressen te informeren.

Terug naar overzicht

Hoe weet ik of mijn campagne bij Admitter succesvol wordt/was?

Het klinkt misschien als een open deur, maar vooral door vooraf goed na te denken over de doelstelling van de campagne en na de campagne te kijken of die doelstelling gehaald is. Admitter helpt door in het voortraject al met u over de doelstelling te overleggen, en vervolgens te kijken of, en op welke wijze deze met email campagnes kan worden verwezenlijkt. We gaan daarin zelfs zover dat we u vooraf al laten zien wat u qua bezoek naar uw website zou kunnen verwachten. Deze betrouwbare prognoses zijn gebaseerd op de benchmarks die we sinds de start van Admitter hebben opgebouwd.

Tijdens en na afloop van de campagne krijgt u van ons gedetailleerde rapportages met daarin ondermeer overzichten van hoeveel ontvangers uw boodschap daadwerkelijk hebben gelezen (opens) en hoeveel mensen vervolgens via de mailing naar uw website zijn gegaan (clicks). We kunnen u eventueel zelfs laten zien of en hoe vaak uw uiting is geprint, is doorgestuurd naar andere geïnteresseerden, of is gedeeld op sociale netwerken als LinkedIn, Twitter en Facebook.
Admitter gebruikt voor het verkrijgen van deze data transparante en betrouwbare meetsystemen. En natuurlijk mag u ook uw eigen meetelementen aan de campagne toevoegen.

Terug naar overzicht

Wat heeft Admitter van mij nodig om een email campagne op te zetten?
Uiteraard begint het met een telefoontje of mail naar Admitter. Vanaf dat moment kunnen wij u volledig begeleiden in het selecteren van de doelgroep, het kiezen van de juiste campagnevorm en het bepalen van de campagneperiode. In principe levert u ons vervolgens de uiting die wordt gebruikt voor de campagne, en op het moment dat alle betrokkenen akkoord geven op invulling en uitvoering wordt de campagne gestart.

Terug naar overzicht