Emailadressen in de Horeca

Horeca is de branche en verzamelnaam van alle bedrijven, die eet- en drinkgelegenheden of hotel zijn. De term Horeca is dan ook de verzamelnaam dat staat voor HOtel, REstaurants en CAfés.

Trefwoorden/segmenten zijn:
hotel, cafe/bar, restaurant, catering

In totaal hebben we 15.400 ‘Horeca’-emailadressen waar we een emailcampagne naar kunnen versturen. Van deze adressen weten we vaak meer dan alleen het emailadres. Bijvoorbeeld welke functie iemand heeft en of men een beslisser is.

74% van de ‘Horeca’- adressen zijn beslissers binnen hun bedrijf of organisatie.

Als we naar alle adressen kijken dan zien we in het algemeen dat we meer mannen dan vrouwen tegenkomen in de databases. Voor ‘Horeca’-adressen geldt dat 70% van de adressen man is, en 30% vrouw is.

Aantal adressen

Bedrijfsgrootte

Een belangrijk aspect aan het targetten van bedrijven is de bedrijfsgrootte. Als je kijkt naar de grootte van de bedrijven in de branche ‘Horeca’ dan is 44% werkzaam bij ‘kleinere MKB bedrijven’ (dit zijn bedrijven met 1 t/m 9 werknemers). Voor alle adressen (in onze databases) zien we dat dit 37% is.

44% binnen de ‘Horeca’ is werkzaam bij bedrijven met 1 t/m 9 werknemers.

Als je kijkt naar de individuele bedrijfsklassen, dan zie je dat in absolute aantallen ‘2 t/m 4 werknemers’ de winnaar is, gevolgd door ’10 t/m 19 werknemers’. Relatief weinig mensen zijn daarentegen werkzaam in de klasse ‘500 t/m 749 werknemers’.

Type emailadres en emaildomeinen

Op basis van een emaildomein (vb. xxxx@admitter.nl) kun je al enige zaken afleiden. Een belangrijke indicatie voor een goed zakelijk bestand is het aandeel van de emailadressen dat afkomstig is van een zakelijk domein (dus bijv. geen hotmail.com, gmail.com, xs4all.nl).

Van de ‘Horeca’-adressen zien we dat 70% van alle adressen afkomstig zijn van een zakelijk domein.

In alle branches zien we dat dit minimaal 2/3 van het totaal aantal adressen is, oplopend tot meer dan 90% binnen bepaalde branches. In ‘Horeca’ zien we dat 70% van alle adressen afkomstig zijn van een zakelijk domein.

Info (@) emailadressen

Een veel gehoord argument is dat mensen liever niet wil versturen naar info@ adressen. Dit omdat dit ‘ongelezen’ emailboxen zouden zijn. Het aantal info@ emailadressen is gemiddeld minder dan 9% van een bestand. Maar bepaalde branches hebben soms logischerwijs meer info@ adressen.

Van alle ‘Horeca’-adressen is 23% een info@ emailadres.

Deels omdat er vaak een groot deel van de adressen ‘kleinere bedrijven zijn’ en deels omdat de werkzaamheden vaak niet persé achter een pc plaatsvinden, en dat dus ‘het klantcontact’ wordt gedaan door meerdere personen via een algemeen emailadres (bijv. info@). Voorbeelden zijn Retail (kleine winkels), Horeca (cafe/restaurants), Bouw (klusbedrijven/zzp-ers) en Automotive (garagebedrijven).

Emailadressen per provincie

Per provincie verschilt het nogal eens welke branches goed vertegenwoordigd zijn en welke minder. Als je kijkt naar ‘Horeca’ dan zie je dat de meeste adressen afkomstig zijn uit Noord Holland (26%), Zuid Holland (19%), en Noord Brabant (12%).

De provincies, waar je ‘Horeca’ relatief meer tegen komt zijn Noord Holland, Overijssel en Zeeland. Provincies, waar je ‘Horeca’ relatief minder tegen komt zijn Limburg, Noord Brabant en Groningen.

In totaal zijn 58% van de adressen in de ‘Horeca’ afkomstig uit de Randstad (alle adressen: 54%), versus 42% uit provincies buiten de randstad (alle adressen: 46%).

Emailadressen per gemeente

De provincies geven al een goede indicatie van de lokatie van de adressen, we kunnen ook nog iets ‘dieper’ kijken, naar bijv. plaats, postcode of gemeente. De Top 3 van Gemeentes voor de branche ‘Horeca’ is Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Verder is het bijvoorbeeld opvallend om te zien dat Bergen in totaal 83 plaatsen stijgt en in deze Top 20 op plaats 20 staat (in vergelijking tot plaats 103 bij alle adressen). En dat Groningen in deze Top 20 uiteindelijk 9 plaatsen daalt naar plek nummer 17.

Meer informatie

Alle hierboven genoemde aspecten kunnen meegenomen in het selecteren van de b2b doelgroep, die u wilt bereiken. Hier kunt u zie hoe het werkt, voorbeelden van campagnes bekijken of zien welke bestanden wij gebruiken voor de selectie van de emailadressen. U kunt met een partnermail heel gericht uw boodschap communiceren naar uw b2b doelgroep, zonder onnodig of ongewenst bereik.

Geinteresseerd? Neem dan contact met ons op via hallo@admitter.nl of via 071-7114646.