Emailadressen in de Financiele Dienstverlening

De Financiele Dienstverlening zijn alle bedrijven die in haar aard het leveren of bemiddelen in een financieel product of dienst kennen. Hierbij valt te denken aan banken, verzekeraars, maar ook bijvoorbeeld financiele tussenpersonen.

Trefwoorden/segmenten zijn:
bank, verzekeraars, tussenpersonen

In totaal hebben we 10.300 ‘Financiële dienstverlening’-emailadressen waar we een emailcampagne naar kunnen versturen. Van deze adressen weten we vaak meer dan alleen het emailadres. Bijvoorbeeld welke functie iemand heeft en of men een beslisser is.

73% van de ‘Financiële dienstverlening’- adressen zijn beslissers binnen hun bedrijf of organisatie.

Als we naar alle adressen kijken dan zien we in het algemeen dat we meer mannen dan vrouwen tegenkomen in de databases. Voor ‘Financiële dienstverlening’-adressen geldt dat 74% van de adressen man is, en 26% vrouw is.

Aantal adressen

Bedrijfsgrootte

Een belangrijk aspect aan het targetten van bedrijven is de bedrijfsgrootte. Als je kijkt naar de grootte van de bedrijven in de branche ‘Financiële dienstverlening’ dan is 51% werkzaam bij ‘grotere bedrijven’ (dit zijn bedrijven met meer dan 100 werknemers). Voor alle adressen (in onze databases) zien we dat dit 35% is.

51% binnen de ‘Financiële dienstverlening’ is werkzaam bij bedrijven met meer dan 100 werknemers.

Als je kijkt naar de individuele bedrijfsklassen, dan zie je dat in absolute aantallen ‘meer dan 750 werknemers’ de winnaar is, gevolgd door ‘200 t/m 499 werknemers’. Relatief weinig mensen zijn daarentegen werkzaam in de klasse ‘5 t/m 9 werknemers’.

Type emailadres en emaildomeinen

Op basis van een emaildomein (vb. xxxx@admitter.nl) kun je al enige zaken afleiden. Een belangrijke indicatie voor een goed zakelijk bestand is het aandeel van de emailadressen dat afkomstig is van een zakelijk domein (dus bijv. geen hotmail.com, gmail.com, xs4all.nl). In alle branches zien we dat dit minimaal 2/3 van het totaal aantal adressen is, oplopend tot meer dan 90% binnen bepaalde branches. In ‘Financiële dienstverlening’ zien we dat 73% van alle adressen afkomstig zijn van een zakelijk domein.

Van de ‘Financiële dienstverlening’-adressen zien we dat 73% van alle adressen afkomstig zijn van een zakelijk domein.

Info (@) emailadressen

Van alle ‘Financiële dienstverlening’-adressen is 7% een info@ emailadres.

Een veel gehoord argument is dat mensen liever niet wil versturen naar info@ adressen. Dit omdat dit ‘ongelezen’ emailboxen zouden zijn. Het aantal info@ emailadressen is gemiddeld minder dan 9% van een bestand. Maar bepaalde branches hebben soms logischerwijs meer info@ adressen. Deels omdat er vaak een groot deel van de adressen ‘kleinere bedrijven zijn’ en deels omdat de werkzaamheden vaak niet persé achter een pc plaatsvinden, en dat dus ‘het klantcontact’ wordt gedaan door meerdere personen via een algemeen emailadres (bijv. info@). Voorbeelden zijn Retail (kleine winkels), Horeca (cafe/restaurants), Bouw (klusbedrijven/zzp-ers) en Automotive (garagebedrijven).

Emailadressen per provincie

Per provincie verschilt het nogal eens welke branches goed vertegenwoordigd zijn en welke minder. Als je kijkt naar ‘Financiële dienstverlening’ dan zie je dat de meeste adressen afkomstig zijn uit Noord Holland (25%), Zuid Holland (20%), en Utrecht (13%).

De provincies, waar je ‘Financiële dienstverlening’ relatief meer tegen komt zijn Noord Holland, Utrecht en Friesland. Provincies, waar je ‘Financiële dienstverlening’ relatief minder tegen komt zijn Noord Brabant, Groningen en Zeeland.

In totaal zijn 60% van de adressen in de ‘Financiële dienstverlening’ afkomstig uit de Randstad (alle adressen: 54%), versus 40% uit provincies buiten de randstad (alle adressen: 46%).

Emailadressen per gemeente

De provincies geven al een goede indicatie van de lokatie van de adressen, we kunnen ook nog iets ‘dieper’ kijken, naar bijv. plaats, postcode of gemeente. De Top 3 van Gemeentes voor de branche ‘Financiële dienstverlening’ is Amsterdam, Rotterdam en Utrecht.

Verder is het bijvoorbeeld opvallend om te zien dat Diemen in totaal 48 plaatsen stijgt en in deze Top 20 op plaats 18 staat (in vergelijking tot plaats 66 bij alle adressen). En dat Groningen in deze Top 20 uiteindelijk 12 plaatsen daalt naar plek nummer 20.

Meer informatie

Alle hierboven genoemde aspecten kunnen meegenomen in het selecteren van de b2b doelgroep, die u wilt bereiken. Hier kunt u zie hoe het werkt, voorbeelden van campagnes bekijken of zien welke bestanden wij gebruiken voor de selectie van de emailadressen. U kunt met een partnermail heel gericht uw boodschap communiceren naar uw b2b doelgroep, zonder onnodig of ongewenst bereik.

Geinteresseerd? Neem dan contact met ons op via hallo@admitter.nl of via 071-7114646.